Nordic Medicares kvalitet

Nordic Medicares kvalitet – din garanti for et stærkt partnerskab

Tryghed er vigtig, når du indgår et samarbejde om en partnerskabsklinik. Dette er vi helt klar over, og vi gør derfor vores bedste for at skabe en god ramme for vores samarbejde og din fremtidige arbejdsplads. Vores dokumenterede høje kvalitet er din tryghed i samarbejdet. Vi tror på, at høj kvalitet kan bidrage med et øget fokus og højnet energi i dit daglige arbejde i partnerskabsklinikken.

Siden januar 2015 har Nordic Medicare bidraget med drift af lægeklinikker indenfor almen praksis, i de områder af Danmark, hvor lægedækning har været udfordret. På nuværende tidspunkt (2021) har vi mere end 350.000 konsultationer årligt, i de lægeklinikker vi drifter. Vores fastansatte sundhedsfaglige personale arbejder målrettet for, at hver enkelt konsultation funderes på et stærkt grundlag, hvor både service og tryg kontinuerlig relation spiller ind sammen med den lægefaglige kvalitet. Vi er stolte af, at vores fokus på kvalitet har vist målbare resultater ved bedømmelser foretaget af objektive sundhedsmyndigheder.

Ønsker du at læse mere om kvaliteten af vores bidrag til almen praksis, kan du med fordel læse nedenstående.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Patienterstatningen

Læs mere

Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Sjælland

Læs mere

Nordic Medicares kvalitet evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

Siden vi etablerede vores første lægeklinik, og frem til dags dato, har Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget planlagte kontrolbesøg på Nordic Medicares lægeklinikker. Vi hilser altid kontrolbesøg som disse velkomne, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle sundhedsaktører i almen praksis yder højeste kvalitet. Alle Nordic Medicares lægeklinikker har ved Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte kontrolbesøg altid fået prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.


Faglig kvalitet på individniveau evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

Hos Nordic Medicare har vi udviklet NM-Alert, hvilket er et automatiseret IT-system, der sikrer patientsikkerheden både før og efter en ansættelse af vores familielæger og sundhedspersonale har fundet sted. Med NM-Alert kontrolleres autorisationsforholdene dagligt på enhver kandidat, på tværs af de nordiske lande, hvilket foregår fuld automatiseret. Således undgår vi, at vores patienter møder læger og andet sundhedspersonale, som er under aktivt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nordic Medicares kvalitet bedømt af Patienterstatningen

Baseret på Patienterstatningens samlede data for modtagne og afsluttede patientklager (2015-2020) ses det, at Nordic Medicare er involveret i meget få sager, hvor der er udbetalt erstatningssum, sammenlignet med de øvrige lægeklinikker i Danmark. Såfremt landets øvrige lægeklinikker, får reduceret deres erstatningsramme til tilsvarende niveau, som hidtil er registreret i Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker, vil samfundet potentielt spare over 46 millioner DKK årligt

Nordic Medicares kvalitet evalueret ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker blev akkrediteret af Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS) i 2017-2018 og opfyldte alle 62 målepunkter. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel er sidenhen blevet udfaset.

Nordic Medicares indsats for nedbringelse af afhængighedsskabende medicin

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en fælles ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire lægeklinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med Vejledning om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi tilpassede derfor vores retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende medicin. Efterfølgende viste tallene fra Lægemiddelenheden Region Sjælland, at vores klinik i Nakskov var forbedret til 61-82 procent under regionsgennemsnittet (45-78 procent under landsgennemsnittet), når det kom til ordination stærkt afhængighedsskabende medicin.

Det reducerede medicinforbrug forbedrede samtidigt regionens økonomi med ca. 1,5 millioner DKK i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Nordic Medicares kvalitet evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

Siden vi etablerede vores første lægeklinik, og frem til dags dato, har Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget planlagte kontrolbesøg på Nordic Medicares lægeklinikker. Vi hilser altid kontrolbesøg som disse velkomne, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle sundhedsaktører i almen praksis yder højeste kvalitet. Alle Nordic Medicares lægeklinikker har ved Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte kontrolbesøg altid fået prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.


Faglig kvalitet på individniveau evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

Hos Nordic Medicare har vi udviklet NM-Alert, hvilket er et automatiseret IT-system, der sikrer patientsikkerheden både før og efter en ansættelse af vores familielæger og sundhedspersonale har fundet sted. Med NM-Alert kontrolleres autorisationsforholdene dagligt på enhver kandidat, på tværs af de nordiske lande, hvilket foregår fuld automatiseret. Således undgår vi, at vores patienter møder læger og andet sundhedspersonale, som er under aktivt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.


Patienterstatningen

Læs mere

Nordic Medicares kvalitet bedømt af Patienterstatningen

Baseret på Patienterstatningens samlede data for modtagne og afsluttede patientklager (2015-2020) ses det, at Nordic Medicare er involveret i meget få sager, hvor der er udbetalt erstatningssum, sammenlignet med de øvrige lægeklinikker i Danmark. Såfremt landets øvrige lægeklinikker, får reduceret deres erstatningsramme til tilsvarende niveau, som hidtil er registreret i Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker, vil samfundet potentielt spare over 46 millioner DKK årligt


Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet

Læs mere

Nordic Medicares kvalitet evalueret ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker blev akkrediteret af Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS) i 2017-2018 og opfyldte alle 62 målepunkter. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel er sidenhen blevet udfaset.


Region Sjælland

Læs mere

Nordic Medicares indsats for nedbringelse af afhængighedsskabende medicin

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en fælles ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire lægeklinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med Vejledning om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi tilpassede derfor vores retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende medicin. Efterfølgende viste tallene fra Lægemiddelenheden Region Sjælland, at vores klinik i Nakskov var forbedret til 61-82 procent under regionsgennemsnittet (45-78 procent under landsgennemsnittet), når det kom til ordination stærkt afhængighedsskabende medicin.

Det reducerede medicinforbrug forbedrede samtidigt regionens økonomi med ca. 1,5 millioner DKK i medicintilskud årligt alene i Nakskov.