Baggrund

Sundhedsloven og markedet indenfor almen praksis

I 2013 ændrede Folketinget Sundhedslovens §227, og brød dermed interesseorganisationen Praktiserende Lægers Organisations (PLO) markedsmonopol indenfor almen praksis. Denne politiske beslutning skyldtes, at PLOs klassiske konstruktion, hvor en PLO-læge ejer og driver egen almen lægepraksis, ikke kunne sikre fast landsdækkende lægedækning, hvilket i sidste ende er en politisk forpligtigelse.

Politikerne forbedrede derfor §227 og muliggjorde hermed etablering af regions- og udbudsklinikker, som friholdt familielægerne fra at være selvstændig erhvervsdrivende. Udfordringen ved disse to nye modeller er, ifølge PLOs egne tal fra 2019, at udgiften pr. patient er 57 procent højere i regionsklinikker og 12 procent højere i udbudsklinikker end i lægeklinikker, der drives under PLOs overenskomst, hvilket er gældende for PLO- og partnerskabsklinikken. Herudover er regions- og udbudsklinikkerne udfordret af korte kontraktperioder på typisk 12-48 måneder ad gangen, indtil klinikken og dens tilhørende patienter skal i udbud igen.

Partnerskabsklinikken – et vigtigt bidrag til almen praksis

I 2018 viste flere regioners evalueringsopsamlinger på området, at PLOs eksisterende system fortsat var utilstrækkeligt, og Regionerne påpegede samtidigt et behov for yderligere nytænkning. Partnerskabsklinikken blev et resultat af denne nytænkning ved, i sin enkelthed, at friholde lægen fra at være selvstændig erhvervsdrivende. Ved at friholde familielægen fra at være selvstændig erhvervsdrivende, kan familielægen have fuldt fokus på patienten. Dette partnerskab stiller et attraktivt alternativ for både 1) familielægen, som kun ønsker fokus på lægegerningen, 2) patienten, som ønsker fast familielæge og høj kvalitet i sin behandling samt 3) politikeren, som ønsker permanent lægedækning landet over. Partnerskabsklinikken opstod derfor som et forbedret alternativ til den oprindelige nødetablering, i form af regions- og udbudsklinikker, da man netop med denne partnerskabsmodel sikrer mulighed for både sund drift og garanteret mangeårig kontinuitet til patienten.

Kontaktformular


    Tak for din henvendelse.

    Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

    Med venlig hilsen Nordic Medicare