Kliniktyper

Almen praksis kan organiseres på flere forskellige måder. På nuværende tidspunkt findes der tre overordnede organisationsformer, nemlig: klinikker drevet under PLOs overenskomst samt udbuds- og regionsklinikker. Under PLOs overenskomst kan man drive lægepraksis på seks måder: solopraksis, delepraksis, kompagniskab, licensklinik, satellitklinik og partnerskabsklinik.

Forskelle og ligheder mellem partnerskabsklinikken og PLO-klinikken

I partnerskabsklinikken samarbejder familielægen med en privat sundhedsaktør omkring driften, hvilket naturligvis adskiller sig fra den klassiske PLO-konstruktion, hvor speciallægen i almen medicin både ejer og driver en almen lægepraksis.

Forskelle
PLO-klinikPartnerskabsklinik
 • PLO-lægen investerer i en almen praktiserende lægeklinik, som vedkommende ejer og drifter, som selvstændig erhvervsdrivende.
 • Partnerskabslægen indgår i et samarbejde med en privat aktør om, i fællesskab, at drive en almen praksis.
 • Familielægen ansættes i en fast stilling og arbejder maksimalt 40 timer/uge.
 • PLO-lægen er, som selvstændig erhvervsdrivende, provisionslønnet. Den månedlige indtægt påvirkes af antallet af patientkontakter og patientydelser.
 • Familielægen aflønnes med en fast månedlig løn, som ikke kan påvirkes af, hvor meget vedkommende løbende fakturerer for i patientbehandlingen.
 • PLO-lægen har mulighed for at være medlem af interesseorganisationen PLO.
 • Familielægen der arbejder i en partnerskabsklinik, kan forblive medlem i PLO. Hvorimod hvis den samme familielæge vælger at lade sig fastansatte i en regions- eller udbudsklinik, så vil vedkommende blive ekskluderet fra PLO.
 • PLO-lægen håndterer, udover sin lægefaglige forpligtigelse, alle medarbejderforhold og andet administrativt arbejde.
 • Samarbejdspartneren, den professionelle sundhedsaktør indenfor drift af lægeklinikker, håndterer den daglige drift, administrative forhold, personaleforhold mm.
Ligheder
 • Begge klinikker har fastansatte speciallæger i almen medicin, der mellem kl. 08-16 fungerer som familielæger for deres patienter.
 • Begge klinikker er permanente. Dette giver naturligvis større incitament for investeringer i optimale fysiske rammer for både læger, øvrigt sundhedspersonale og patienter, i modsætning til regions- og udbudsklinikker, hvor klinik og tilhørende patienter med få års mellemrum kommer i udbud. Begge klinikker skaber kontinuitet blandt de ansatte er.
 • I begge klinikker arbejder familielægen under PLOs overenskomst, der forhandles med Regionernes Lønnings- og Takstnævn hvert fjerde år.

Kontaktformular


  Tak for din henvendelse.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

  Med venlig hilsen Nordic Medicare